תרומת איברים ביטוח בריאות חינם

תרמת איברים? קבל/י ביטוח בריאות חינם!

כבר קרוב למאה שנים שברפואה מתפתחת הטכנולוגיה המאפשרת החלפה של רקמות, חלקי איברים או איברים שלמים אשר אינם מתפקדים עוד. הליכים רפואיים שכאלה מכונים השתלת איברים. הקושי העיקרי בתחום הוא איתור תורמים וכעת (2009), אושרה בקריאה טרומית בכנסת הצעת חוק לפיה תורמים יזכו בפוליסת ביטוח בריאות חינם.

כיום מבוצעות השתלות מסוגים רבים, השתלות איברים או חלקי איברים כגון מח עצם, עור, כבד, כליה, לבלב, קרנית, ריאה ולב, השתלות של איברים או חלקי איברים מלאכותיים כגון קוצבי לב, מפרקים תותבים ועוד.

הליכים רבים מאיין אלה כלולים במסגרת פוליסות ביטוח בריאות שונות כך שמי שנזקק להם יוכל לקבלם למרות העלות הגבוהה של הליך רפואי שכזה. יש השתלות בהן הרקמה המושתלת באה מן החולה עצמו, למשל השתלת עור, יש שהרקמה / איבר מלאכותיים, יש השתלות של רקמות של ממין אחר של בעל חיים. עבור כל אלה איין בעיה של גיוס תורמי איברים.

להשתלות עבורן דרוש איבר, חלק מאיבר או רקמה של אדם אחר דרוש תורם. האיבר להשתלה חייב להיות "חי" זאת אומרת שניתן לעשות שימוש באיבר או מגופו של מי שמת מוות קליני אך בגופו עדיין זורם דם מחומצן המחיה את האיברים הדרושים להשתלה. או שהאיבר יילקח מגופו של תורם חי.

תורמי איברים - חשוב לדעת!

כדי שאיבר יהיה מתאים להשתלה בגופו של אחר יש צורך בהתאמות בסוג הדם, נוגדנים תגובתיים, גודל פיסי ועוד. רוב השתלות האיברים הן של איברים שהוצאו מגוף חי של אדם המת מוות קליני. מכיוון שכך נאלצים חולים רבים הזקוקים להשתלה לעבור תקופה מורטת עצבים של המתנה, כששמם מופיע ברשימה של זקוקים להשתלה, עד שנמצא עבורם איבר מתאים.

לעיתים קרובות חולים נפטרים במהלך המתנה שכזו. לפיכך תמיד קיים מחסור במי שהביעו הסכמה בעודם בחיים שאיברים מגופם יוכלו לשמש להשתלות אם יגיעו למצב של מוות קליני.

התאמה מרבית להשתלת איבר תהיה, מטבע הדברים, בין מי שחולקים גנים זהים / זהים למחצה. השתלת הכליה הראשונה שבוצעה בעולם הייתה ביין תאומים זהים. כך קורה שלעיתים מחליט בן משפחה להעניק איבר מגופו על מנת להציל את חייו של קרובו.

התנהגות כזו בוודאי ראויה להערכה ומצביעה על רגשות קרבה, אכפתיות ואף אהבה בין התורם לנתרם. הליכים רפואיים שכאלה מובן שיכללו במסגרת אותן פוליסות ביטוח בריאות.

קיים גם הצד "האפל" של תרומות איברים מן החי, תופעה הקרויה "סחר באיברים". בעולמינו הרחוק מלהיות מושלם תמיד ימצא מי שינצל את מצוקתם של החולים הזקוקים לאיבר להשתלה ושל פרטים בחברה שמצבם הקשה מאפשר להביאם למצב שימכרו איברים מגופם. מובן שאף פוליסת ביטוח בריאות לא תתן כיסוי להליך לא חוקי שכזה.

ביטוח בריאות חינם לתורמי איברים – תמריץ לעידוד תרומות

בארצנו, כידוע, איין הפרדה של ממש בין הדת (היהודית) למדינה. בשל כך סבוכים בתחום עדין זה של השתלות איברים גישות הלכתיות שונות. רבים בציבור סבורים כי ההלכה פוסלת תרומת איברים ולא כך הוא המצב. לגבי קציר איברים ממי שמת מוות קליני הדיון סובב בעיקר סביב ההגדרה של רגע המוות שכן ההלכה אוסרת זירוז המוות על מנת להציל חיי אחר.

דווקא לגבי תרומה מאדם חי ההלכה נוקטת גישה חיובית שכן מי שיכול להציל אחר מבלי לקפח את חייו עושה מעשה ראוי.

עמותת אדי מחתימה אנשים על כרטיס תורם כדי להקל על הליך קציר איבריו באם יגיע למצב של מוות קליני. בארץ חתומים על כרטיס תורם שכזה רק 8% מן האוכלוסייה לעומת 15% בממוצע בארצות מפותחות.

בשנת 2008 עבר חוק "השתלת איברים" התשס"ח. חוק זה בא להסדיר תרומות איברים מן החי ומן המת. לגבי תורמים חיים החוק בא לתגמל את מי שבחר לתרום מאיבריו בעודו בחיים. מובן שהחוק מנוסח בזהירות יתרה על מנת שלא לעורר "סחר איברים" בארץ.

הכוונה היא רק לדאוג שמי ששוקל צעד כה מרחיק לכת כדי לעזור לזולת יוכל לפחות לדעת כי המדינה תכיר במעשה זה ותסייע בידו להתמודד עם קשיים העשויים להתעורר לאחר התרומה באמצעים העומדים לרשותה.

החוק מקנה לתורם חי מעמד של חולה כרוני, זכאות להטבות כספיות, תעודת הוקרה מן המדינה ועוד.
בימים אלה ממש נמצאת בהליכי אישור ראשונים הצעת חוק שתוסיף להטבות שמקנה חוק השתלת איברים הנ"ל פטור מתשלום ביטוח בריאות ממלכתי.

נראה שהטבה זו אמורה הייתה להיות כלולה בחוק המקורי אך לבסוף לא הוקנתה לתורמי איברים חיים בגלל הסתייגות של משרד האוצר. לקריאה נוספת בנושא ליחצו: ביטוח בריאות
מאמרים אחרונים

קישורים
- דם טבורי - טיפול בסרטן

חיפוש באתרצור קשר:
שם:
דוא"ל:
טלפון:
תוכן:
סחר באיברים | מפת האתר

ביטוח בריאות חינם ע"פ חוק - לכל מי שיסכים לתרום את איבריו!